Menu Zavřeno

Tomáš Kučera KONKURZ / POVOLENO ODDLUŽENÍ

KSHK 35 INS 24495 / 2015 

Prodej majetku z podstaty
Správce nabízí zájemcům prodej majetku z majetkové podstaty dle soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvečním resjtříku.
Písemné nabídky zasílejte na adresu insolveční kanceláře. Přednost mají nabídky na odkup kompletního souboru majektu

Spisová značka: KSHK 35 INS 24495 / 2015  Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Jméno/název:  Tomáš Kučera

IČ: 46512756

Rodné číslo / datum narození: 691121/3177 / 21.11.1969

Stav řízení: KONKURZ / POVOLENO ODDLUŽENÍ