POSKYTNEME VÁM TYTO SLUŽBY

 
  • Účetnictví, personalistika
  • Daňové poradenství, zpracování všech typů daňových přiznání
  • Audit
  • Znalecké posudky v oborech ekonomika daně, ekonomika účetnictví
  • Full-servis v oblasti zakládání podnikatelských subjektů a správy korporátních dokumentů
  • Finanční analýzy, podnikatelské projekty
  • Poradenský full-servis v oblasti získávání a správy investičních dotací a dotací na zřízení pracovních míst
  • ·Další služby dle individuálních potřeb zákazníka 

Ceník