Menu Zavřeno

POSKYTNEME VÁM TYTO SLUŽBY

Účetnictví, personalistika

Daňové poradenství, zpracování všech typů daňových přiznání

Audit

Znalecké posudky v oborech ekonomika daně, ekonomika účetnictví

Full-servis v oblasti zakládání podnikatelských subjektů a správy korporátních dokumentů

Finanční analýzy, podnikatelské projekty

Poradenský full-servis v oblasti získávání a správy investičních dotací a dotací na zřízení pracovních míst

Další služby dle individuálních potřeb zákazníka