Historie

 
Společnost byla založena v roce 1992 panem Ing. Vítězslavem Javůrkem seniorem. Od svého založení se věnujeme poskytování služeb v oblasti ekonomiky, účetnictví, daňového poradenství a dalších souvisejících oborech.
Tak, jak se rozvíjelo podnikatelské prostředí v České republice, rozvíjely se i naše služby. Za dobu působení na Českém trhu jsme se vždy snažili vcítit do potřeb našich klientů a přizpůsobit jim...
 
 
Od roku 1994 je členem teamu Vítězslav Javůrek ml.  Mgr. Vítězslav Javůrek vystudoval Fakultu řízení a informatiky a po završení studia začal ve společnosti na pozici účetního poradce. V roce 1995 úspěšně složil zkoušky DAŇOVÉHO PORADCE u Komory daňových poradců České republiky a od té doby se aktivně věnuje daňovému poradenství pro klienty naší společnosti. Mgr. Vítězslav Javůrek je dále soudním znalcem registrovaným Krajským soudem v Hradci Králové pro obory ekonomika-účetnictví a ekonomika-daně a je také jednatelem společnosti. Za dobu své praxe kolem sebe vybudoval team partnerů, kteří jsou zárukou kvality poskytovaných služeb.
 
 

Současnost

 
Do současné doby naše společnost poskytla a poskytuje služby více než 500 klientům. Mezi našimi klienty najdete menší živnostníky, ale i velká holdingová uskupení. Pro každou skupinu naší klientely máme individuální řešení vhodné jen pro Vás...
Naše služby nejde jednozančně identifikovat, neboť služba je vždy tvořena na základě zadání zákazníka.
Náš team tvoří 22 zaměstnanců a spolupracujeme s dalšími odborníky tak, jak aktuálně požadují naši klienti.