Menu Zavřeno

Historie

Společnost byla založena v roce 1992 panem Ing. Vítězslavem Javůrkem seniorem. Od svého založení se věnujeme poskytování služeb v oblasti ekonomiky, účetnictví, daňového poradenství a dalších souvisejících oborech. Tak, jak se rozvíjelo podnikatelské prostředí v České republice, rozvíjely se i naše služby. Za dobu působení na Českém trhu jsme se vždy snažili vcítit do potřeb našich klientů a přizpůsobit jim…     Od roku 1994 je členem teamu Vítězslav Javůrek ml.  Mgr. Vítězslav Javůrek vystudoval Fakultu řízení a informatiky a po završení studia začal ve společnosti na pozici účetního poradce. V roce 1995 úspěšně složil zkoušky DAŇOVÉHO PORADCE u Komory daňových poradců České republiky a od té doby se aktivně věnuje daňovému poradenství pro klienty naší společnosti. Mgr. Vítězslav Javůrek je dále soudním znalcem registrovaným Krajským soudem v Hradci Králové pro obory ekonomika-účetnictví a ekonomika-daně a je také jednatelem společnosti. Za dobu své praxe kolem sebe vybudoval team partnerů, kteří jsou zárukou kvality poskytovaných služeb.​