Menu Zavřeno

Jakub Kratochvíl KONKURZ / POVOLENO ODDLUŽENÍ

KSUL 23 INS 2109 / 2018

Prodej majetku z podstaty
Správce nabízí zájemcům prodej majetku z majetkové podstaty dle soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvečním resjtříku.
Písemné nabídky zasílejte na adresu insolveční kanceláře. Přednost mají nabídky na odkup kompletního souboru majektu

Spisová značka: KSUL 23 INS 2109 / 2018 Vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Jméno/název:  Jakub Kratochvíl

Rodné číslo / Datum narození.: 850603/3107 / 03.06.1985

Stav řízení: KONKURZ / POVOLENO ODDLUŽENÍ