Daňové poradenství

Pod pojmem daňového poradenství si můžete představit komplexní služby v oblasti zdanění právnických i fyzických osob, zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní a řešení daňové problematiky.

Poskytujeme Vám tyto služby:

  • daňové poradenství pro fyzické a právnické osoby
  • daňové přiznání k dani z přidané hodnoty fyzických a právnických osob
  • daňové přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob
  • přiznání k dani z nemovitosti, k dani z převodu nemovitostí, k dani silniční
  • související povinné přehledy (souhrnné hlášení, kontrolní hlášení)
  • odklad podání daňového přiznání
  • další služby dle individuálních potřeb zákazníka