Menu Zavřeno

KSHK 35 INS 24495 / 2015

Prodej majetku z podstaty
Správce nabízí zájemcům prodej majetku z majetkové podstaty dle soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvečním resjtříku.
Písemné nabídky zasílejte na adresu insolveční kanceláře. Přednost mají nabídky na odkup kompletního souboru majektu.

Spisová značka: KSHK 35 INS 24495 / 2015 vedená u Krajský soud v Hradci Králové

Jméno/název: Tomáš Kučera

Rodné číslo / Datum nar.: 691121/3177 / 21.11.1969

IČ: 46512756

Stav řízení: INSOLVENCE