Menu Zavřeno

KSHK 41 INS 20560 / 2015

Prodej majetku z podstaty
Správce nabízí zájemcům prodej majetku z majetkové podstaty dle soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvečním resjtříku.
Písemné nabídky zasílejte na adresu insolveční kanceláře. Přednost mají nabídky na odkup kompletního souboru majektu.

Spisová značka: KSHK 41 INS 20560 / 2015 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Jméno/název: MILPO, s.r.o. v likvidaci

Rodné číslo / Datum nar.:

IČ: 45538344 (viz obchodní rejstřík)

Sídlo společnosti: Velké Poříčí, Poříčská 91, PSČ 549 32, Okres Náchod

Stav řízení: KONKURZ/PRODÁNO