Menu Zavřeno

KSHK 40 INS 13267 / 2014

Prodej majetku z podstaty
Správce nabízí zájemcům prodej majetku z majetkové podstaty dle soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvečním resjtříku.
Písemné nabídky zasílejte na adresu insolveční kanceláře. Přednost mají nabídky na odkup kompletního souboru majetku.

Spisová značka: KSHK 40 INS 13267 / 2014 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Jméno/název: Martin Bičiště

IČ: 15591051

Rodné číslo / Datum nar.: 640428/2192 / 28.04.1964

Sídlo společnosti: Hradec Králové, Resslova 890/7, PSČ 500 02

Stav řízení: KONKURZ / ČÁSTEČNĚ PRODÁNO /