Menu Zavřeno

KSHK 42 INS 28434 / 2013

Prodej majetku z podstaty
Správce nabízí zájemcům prodej majetku z majetkové podstaty dle soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvečním resjtříku.
Písemné nabídky zasílejte na adresu insolveční kanceláře. Přednost mají nabídky na odkup kompletního souboru majetku.

Spisová značka: KSHK 42 INS 28434 / 2013 Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Jméno/název: Kateřina Klimentová

Rodné číslo / Datum nar.: 786002/3116 / 02.10.1978
Bydliště: Hradec Králové – Pražské Předměstí, Hálkova 468/13, PSČ 500 02, Okres Hradec Králové

Stav řízení: Povoleno oddlužení