Menu Zavřeno

KSHK 45 INS 32622 / 2012

Prodej majetku z podstaty
Správce nabízí zájemcům prodej majetku z majetkové podstaty dle soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvečním resjtříku.
Písemné nabídky zasílejte na adresu insolveční kanceláře. Přednost mají nabídky na odkup kompletního souboru majetku.

Spisová značka: KSHK 45 INS 32622 / 2012 Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Jméno/název: Jitka Štěpánová

IČ: 12976971 Rodné číslo / Datum nar.: 725808/3701 / 08.08.1972

Sídlo společnosti: Hradec Králové – Nový Hradec Králové, Durychova 1382/24, PSČ 500 12, Okres Hradec Králové

Stav řízení: Jitka Štěpánová – KONKURZ/ČÁSTEČNĚ PRODÁNO