Menu Zavřeno

KSHK 45 INS 18131 / 2015

Prodej majetku z podstaty
Správce nabízí zájemcům prodej majetku z majetkové podstaty dle soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvečním resjtříku.
Písemné nabídky zasílejte na adresu insolveční kanceláře. Přednost mají nabídky na odkup kompletního souboru majektu.

Spisová značka: KSHK 45 INS 18131 / 2015 vedená u Krajský soud v Hradci Králové

Jméno/název:        Jiří Kovář

IČ:        68214171

Rodné číslo / Datum nar.: 711212/3172 / 12.12.1971

Stav řízení: INSOLVENCE