Menu Zavřeno

KSPA 44 INS 5531 / 2015

Prodej majetku z podstaty
Správce nabízí zájemcům prodej majetku z majetkové podstaty dle soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvečním resjtříku.
Písemné nabídky zasílejte na adresu insolveční kanceláře. Přednost mají nabídky na odkup kompletního souboru majektu.

Spisová značka: KSPA 44 INS 5531 / 2015 Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích

Jméno/název: František Paleček

IČ: 46465413

Rodné číslo / Datum nar.: 720106/3342 / 06.01.1972

Bydliště: Tisovec, Tisovec 25, PSČ 539 73, Okres Chrudim

Stav řízení: POVOLENO ODDLUŽENÍ