Menu Zavřeno

KSHK 40 INS 13267 / 2014

Prodej majetku z podstaty
Správce nabízí zájemcům prodej majetku z majetkové podstaty dle soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvečním resjtříku.
Písemné nabídky zasílejte na adresu insolveční kanceláře. Přednost mají nabídky na odkup kompletního souboru majetku.

Spisová značka: KSPA 44 INS 7642 / 2014 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích

Jméno/název: FATEX s.r.o.

IČ: 27537561

Sídlo společnosti: Litomyšl, Vodní Valy 359, PSČ 570 01, Okres Svitavy

Stav řízení: KONKURZ/PRODÁNO