Menu Zavřeno

Prodej majetku z podstaty 
Správce nabízí zájemcům prodej majetku z majetkové podstaty dle soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvečním resjtříku.
Písemné nabídky zasílejte na adresu insolveční kanceláře. Přednost mají nabídky na odkup kompletního souboru majektu. 

Spisová značka: KSHK 40 INS 10290 / 2016 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Jméno/název:          Novotný Evžen

IČ: 87834600    (viz obchodní rejstřík)

Rodné číslo / Datum nar.:  761107/3228 / 07.11.1976

Bydliště:         Náchod, Pod Valy 2070, PSČ 547 01, Okres Náchod

Aktuální stav: Prohlášený konkurs